Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Ateşböceği Öğrenim Birimleri Mobil İnternet Projesi ... | Simet Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Ateşböceği Öğrenim Birimleri Mobil İnternet Projesi ...

Eğitim Parkı ve Öğrenim Birimlerinin bulunmadığı yerlerdeki çocuklara Ateşböceği Öğrenim Birimleri ile ulaşılmaktadır. 1999 Marmara Depremi sonrasında Umut 2000 Projesi ile faaliyete geçen Ateşböceği Öğrenim Birimleri deprem bölgelerinde çocukların eğitimine devam edebilmesi için yola çıkmıştı. Daha sonra bu araçlar geliştirilerek “Ateşböceği” Projesi’ne dönüştürülmüş ve tüm illere ulaşılmıştır.

18 Nisan 2024 Perşembe

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TEGV)

tegv.org

ATEŞBÖCEĞİ ÖĞRENİM BİRİMLERİ MOBİL İNTERNET PROJESİ

 

 

ATEŞBÖCEĞİ ÖĞRENİM BİRİMLERİ

Eğitim Parkı ve Öğrenim Birimlerinin bulunmadığı yerlerdeki çocuklara Ateşböceği Öğrenim Birimleri ile ulaşılmaktadır. 1999 Marmara Depremi sonrasında Umut 2000 Projesi ile faaliyete geçen Ateşböceği Öğrenim Birimleri deprem bölgelerinde çocukların eğitimine devam edebilmesi için yola çıkmıştı. Daha sonra bu araçlar geliştirilerek “Ateşböceği” Projesi’ne dönüştürülmüş ve tüm illere ulaşılmıştır. Tır dorseleri içinde kurulu olan Ateşböceği Öğrenim Birimlerinden yılda yaklaşık 2.400 çocuk yararlanabilmektedir. Standart Ateşböceği Öğrenim Birimlerinde 12 bilgisayarlı bilişim ve teknoloji odası, serbest etkinlik odası ve yaşam alanı bulunmaktadır.

Bilim Ateşböceği Öğrenim Birimi: İlköğretim çağı çocuklarının, fen bilimlerinin temel bilgi ve becerilerini kazandırmak, çocukların bilimsel düşünen, problem çözebilen ve bilime karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak için geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı Ateşböceği Öğrenim Birimidir.

Bilişim Ateşböceği Öğrenim Birimi: İlköğretim çağı çocuklarının, bilgisayar ve iletişim teknolojilerini hayatın her alanında kullanabilen ve bilgi toplumunun birer bireyi olan çocuklar yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu programda algoritma ve kodlama içerikleriyle, robotik setleriyle, Algo Dijital kodlama oyunuyla teknoloji farkındalığının artması, algoritmik düşünme becerisi kazanması, yorumlaması ve zihinsel becerilerine destek olması amacıyla geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı Ateşböceği Öğrenim Birimidir.

Düş Gezgini Ateşböceği Öğrenim Birimi: İlköğretim çağı çocuklarının, sanatsal bilgi ve becerilerinin artırılmasına ve sanata yönelik olumlu tutum kazanmalarına katkıda bulunacak, temel sanat kavramları ile ilgili farkındalıklarını geliştirecek, sanat yoluyla yaratıcılık, sorumluluk, iletişim, takım çalışması gibi yaşam becerilerinin güçlendirilmesine destek olacak eğitim programlarının uygulandığı Ateşböceği Öğrenim Birimidir.

Tasarım Mucitleri Ateşböceği Öğrenim Birimi: İlköğretim çağı çocuklarının, birlikte ve yaparak öğrenme yaklaşımı ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak tanımlanan gerçek hayat problemlerini tanımalarını ve bu hedefler üzerine çözümler üretebilmeleri için gruplar halinde empati, tanımlama, tasarlama, prototipleme ve test etme aşamalarını gerçekleştirmek üzerine kurgulanan içerikle çocukların maker araçlarını (3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu tasarım kalemleri, elektronik kartlar, sensörler, motorlar, geri dönüşüm malzemeleri vb.) tanımaları ve sürecin sonunda bu araçları kullanarak gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretecekleri bir proje geliştirmeleri amacıyla geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı Ateşböceği Öğrenim Birimidir.

Trafik Ateşböceği Öğrenim Birimi: İlköğretim çağı çocuklarının, trafik bilgisi ve farkındalığını artırmak, trafik ile ilgili kavram, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı Ateşböceği Öğrenim Birimidir.

 

““Ulaşabildiğimiz her yerde, kapsayabildiğimiz her çocuğun hayatında donanımlı gönüllülerimiz ile iz bırakıyoruz.””

Sait TOSYALI

— TEGV Genel Müdür

 

TEGV HAKKINDA

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), başta ülkesinin ve dünyanın geleceği için bir eğitim gönüllüsü olarak yola çıkan Suna Kıraç olmak üzere, eğitimin her şeyin başı olduğuna yürekten inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimiyle devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacıyla 23 Ocak 1995 tarihinde kuruldu.

Kurulduğu günden bu yana “Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir” diyerek İlköğretim çağındaki çocuklara okul dışı eğitim desteği vermeye odaklanan TEGV, yıllar içerisinde Türkiye’nin eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum kuruluşu oldu. TEGV 2009 yılında Bakanlar Kurulu tarafından “izin almadan yardım toplama” hakkına sahip vakıflardan biri olarak tanındı. TEGV, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile olan iş birliği protokolü kapsamında Türkiye genelinde, 27 ilde 6 Eğitim Parkı, 42 Öğrenim Birimi ve 24 Ateşböceği Öğrenim Birimi’yle çocuklara çağdaş bir misyon ve vizyonla eğitim desteği vermeye devam ediyor.

 

 

“Vakıf kültürünü teknoloji ile birleştirdik…”

—İbrahim BAYRAKTAR

BT Müdürü

TEGV

İhtiyaç

 

Ateşböceği Eğitim Birimlerinde gerekli olan mobil internet erişim ağının oluşturulması amacı ile hızlı ve güçlü mobil genişbant erişimi sağlanması. 

 

Fayda

 

Ateşböceği öğrenim birimlerinde ihtiyaç duyulan hızlı, güvenli internet erişimi, aynı zamanda VPN ile merkezi kaynaklara da erişim sağlanmıştır.. 

 

Sonuç

TEGV tarafından hayata geçirilen Ateşböceği Eğitim Birimleri (TIR) her zaman her yerde hem kablolu hem de kablosuz internet erişimine kavuşmuştur.

 

Simet Hakkında

Kurulduğu tarihten bu yana misyonunu Bilişim Teknolojileri üzerine yoğunlaştıran Simet, dünya çapında saygın tedarikçilerle işbirliği yaparak bilgi, iletişim ve ağ güvenliğinden elde edilen teknolojik çözümler geliştirmektedir.

Daha fazla detay için https://www.simet.com.tr